Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
info@wet-advocaten.nl
Drachten (0512) 74 50 79 Dronten (0321) 31 55 54 Urk (0527) 68 45 01 Lemmer (0514) 74 50 30  

Arbeidsrecht: netflix-gedrag door dochter leidt tot ontslag op staande voet vader.

Wat waren de omstandigheden?

Een werknemer, die al meer dan 35 jaar in dienst was van KPN, nam van zijn werk een zogenoemde Mifi-box (een mobiele wifi-ontvanger met simkaart) mee. De werknemer gaf op een daartoe bestemde lijst aan dat hij de Mifi-box in gebruik had genomen. Deze Mifi-box stelde hij gedurende twee maanden ter beschikking aan zijn studerende dochter. Hij deed dit omdat zij na vertrek van een huisgenoot geen beschikking over internet had. De werknemer had hiervoor echter geen toestemming aan de werkgever gevraagd. Rond de kerstvakantie heeft de dochter televisieseries op Netflix gekeken waardoor buiten de bundel aanvullende kosten van € 3,991,84 waren gemaakt. De werkgever ontsloeg de werknemer op staande voet.

Wat vond de rechter?

De kantonrechter Utrecht vond het zware middel van ontslag op staande voet terecht. De werkgever hanteert een bedrijfscode waarin staat dat privé gebruik alleen in hoogst uitzonderlijke situaties en op zeer beperkte schaal is toegestaan. De werknemer werd geacht de inhoud van die bedrijfscode te kennen. De kantonrechter hield bij de beoordeling rekening met het feit dat werknemer een vertrouwensfunctie vervulde binnen KPN en toegang had tot veel kostbare bedrijfsmiddelen. De werknemer had geen toestemming gevraagd om de Mifi-box aan zijn dochter ter beschikking te stellen. Er was volgens de kantonrechter geen sprake van een hoogst uitzonderlijke situatie. Het feit dat werknemer had aangeboden de kosten te vergoeden maakte het oordeel niet anders. Ook het feit dat de werknemer al 35 jaar in dienst was en goed had gefunctioneerd maakte het oordeel van de kantonrechter niet anders.

Noot

De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn zwaar. Een werknemer heeft immers geen recht op een WW. Naar mijn mening is het ontslag op staande voet in deze zaak een zware straf. De werknemer had zeer waarschijnlijk geen kwaad in de zin. Van belang is echter het feit dat de werkgever een bedrijfscode hanteerde waarin stond dat privé gebruik alleen in hoogst uitzonderlijke situaties en op zeer beperkte schaal is toegestaan van belang. Het oordeel van de kantonrechter was mijns inziens waarschijnlijk anders geweest indien de werkgever intern geen bedrijfscode had gehanteerd.

Dit overzicht is opgesteld door mr. Dieke Talsma. Mocht u naar aanleiding van dit overzicht vragen hebben dan kunt u contact met haar opnemen via info@wet-advocaten.nl of 0321-315554

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators