Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
info@wet-advocaten.nl
Drachten (0512) 74 50 79 Dronten (0321) 31 55 54 Urk (0527) 68 45 01 Lemmer (0514) 74 50 30  

De algemene voorwaarden: de vier meest gemaakte vergissingen

De bepalingen

Tijdens het maken van de algemene voorwaarden is het belangrijk dat u bekijkt of uw bepalingen niet onredelijk bezwarend zijn. De wet geeft aan welke bepalingen meestal onredelijk bezwarend zijn. Een voorbeeld van een onredelijke bepaling is dat een klant geen nakoming van de toegezegde prestatie kan eisen. Indien u bepalingen hebt opgenomen die onredelijk bezwarend zijn, dan kan uw klant deze bepalingen nietig verklaren. 

De onjuiste terhandstelling

Bij de algemene voorwaarden is het belangrijk dat de klant de voorwaarden kan inzien voordat zij akkoord gaan met de overeenkomst. Hierbij moet u de klant de mogelijkheid geven om ze te lezen en deze mogelijkheid moet ook aantoonbaar zijn. Een veel gemaakte fout hierbij is dat men alleen aangeeft dat er algemene voorwaarden zijn. De voorwaarden worden bijvoorbeeld niet geplaatst op de website of meegestuurd bij de opdrachtbevestiging. Indien de algemene voorwaarden onjuist worden aangeboden aan de klant, kunnen de algemene voorwaarden vernietigd worden door de klant.

Taal

De algemene voorwaarden gelden voor alle klanten die gebruik maken van uw dienst of product. Hierdoor is het verstandig om begrijpelijke taakgebruik te gebruiken in uw voorwaarden. De fout wordt snel gemaakt dat men jargon of onduidelijk taalgebruik hanteert. Dit kunt u oplossen door bijvoorbeeld een definitielijst in uw algemene voorwaarden op te nemen waar u het jargon van uw sector kunt uitleggen. Ook kunt u gebruik maken van het taalniveau dat de meeste Nederlanders lezen en schrijven. Door makkelijk en begrijpelijk taalgebruik te gebruiken, heeft u minder kans op geschillen, want de klant weet sneller waarmee hij akkoord gaat.

Twee algemene voorwaarden

Heeft u als bedrijf een zakelijke klant die ook zijn algemene voorwaarden van toepassing wil verklaren op de overeenkomst? Dan kunt u zich afvragen welke algemene voorwaarden nu daadwerkelijk gelden. De wet geeft hierbij aan dat als beide partijen verwijzen naar andere algemene voorwaarden, dat aan de tweede voorwaarden geen werking toekomt. In zo’n situatie kunt u bijvoorbeeld in uw contract opnemen dat aan de voorwaarden van uw klant geen werking toekomt. Daarnaast kunt u de klant schriftelijk laat ondertekenen dat alleen uw algemene voorwaarden werking hebben.

Wilt u dat uw algemene voorwaarden gemaakt of gecontroleerd wordt door een professional? Neem dan contact met Dieke Talsma op.

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators