Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
info@wet-advocaten.nl
Drachten (0512) 74 50 79 Dronten (0321) 31 55 54 Urk (0527) 68 45 01 Lemmer (0514) 74 50 30  

Huurrecht: Een ander huurklimaat

De zomer is weer bijna voorbij en heeft ons vooral wisselvalligheid bezorgd. Ook het huurklimaat is veranderd.

Vanaf 1 juli 2016 is, op basis van de Wet doorstroming Huurmarkt, een nieuwe huurovereenkomst voor korte tijd mogelijk. Deze wet maakt het voor commerciële verhuurders (alle verhuurders behalve woningcorporaties) mogelijk om woningen voor een kortere tijd (met een maximale termijn van 2 jaar) te verhuren. Er gelden geen beperkingen om deze tijdelijke contracten te gebruiken.

In het huurcontract moet staan voor welke periode de overeenkomst wordt aangegaan en wat de einddatum is. Een dergelijke huurovereenkomst voor korte tijd is ook mogelijk voor onzelfstandige woningen, zoals bijvoorbeeld kamers. De maximale duur is in dat geval zelfs vijf jaar.

Het tijdelijk contract eindigt van rechtswege wanneer de afgesproken verhuurtermijn is verstreken. De verhuurder hoeft dus niet op te zeggen in tegenstelling tot wat eerder gebruikelijk was. Wel zal de verhuurder  voor het verstrijken van de overeengekomen periode de huurder schriftelijk moeten informeren over het tijdstip van het einde van het contract.

Zitten hier dan geen nadelen aan. Jawel, indien de verhuurder de huurder niet tijdig informeert, ontstaat een contract voor onbepaalde tijd.

Bovendien kan de huurder het tijdelijk contract altijd tussentijds opzeggen, maar de verhuurder niet. Overigens heeft de huurder dan wel een minimale opzegtermijn van een maand.

Na afloop van de verhuurperiode kan de verhuurder een nieuw contract aanbieden. Dat mag niet opnieuw een tijdelijk contract zijn, maar wel een contract voor onbepaalde tijd. Ook kan het contract worden voortgezet, zonder dat er een nieuw contract wordt opgesteld. In dat geval is er een contract voor onbepaalde tijd ontstaan. De huurder krijgt daarmee volledige huurbescherming. Als de verhuurperiode is verlopen zonder dat de verhuurder dat in de gaten heeft, gaat het tijdelijk contract ongemerkt over in een contract voor onbepaalde tijd.

Kort en goed; de wetswijziging zorgt voor meer mogelijkheden voor tijdelijke verhuur zonder dat verhuurders meteen te maken krijgen met de huurbescherming van de huurder.


Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators