Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
info@wet-advocaten.nl
Drachten (0512) 74 50 79 Dronten (0321) 31 55 54 Urk (0527) 68 45 01 Lemmer (0514) 74 50 30  

Familierecht: benadering inkomen van de ondernemer

Wanneer in het kader van kinder- of partneralimentatie de draagkracht van een ondernemer met een eenmanszaak berekend moet worden, kan dat een lastige aangelegenheid zijn. Immers een dergelijke zelfstandige heeft geen vast inkomen en beschikt niet over salarisstroken op grond waarvan een eenduidig beeld over het inkomen kan ontstaan.

Veelal wordt uitgegaan van de gemiddelde winst van 3 tot 5 jaar geleden. Hoewel resultaten uit het verleden wat kunnen zeggen over de vraag of er sprake is van een bestendige lijn binnen de onderneming, bieden deze nog geen volledige duidelijkheid over de toekomst. Bovendien staat winst niet gelijk aan geld op de bank waarmee alimentatie betaald kan worden.

Voor het bepalen van de draagkracht van een ondernemer zijn naast de ontwikkelingen in het verleden ook de te verwachte winst voor de toekomst en de mogelijkheid om in die toekomst daadwerkelijk liquide middelen vrij te maken, van belang. Met andere woorden: wat zal er ‘daadwerkelijk in de portemonnee’ zitten en wat kan de ondernemer zonder gevaar voor de onderneming daadwerkelijk onttrekken?

Het kasstroomoverzicht is daarvoor een graadmeter. Een kasstroomoverzicht kan immers duidelijk maken waar de liquide middelen vandaan komen en waar deze aan worden besteed. Mede op grond van het kasstroomoverzicht kan beoordeeld worden of er liquide middelen kunnen worden vrijgemaakt zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar is.

Voor het kunnen betalen van alimentatie moet sprake zijn van een gezonde onderneming met ruimte voor noodzakelijke investeringen. Een gezonde onderneming betekent overigens niet dat er alleen maar opgepot en gereserveerd moet worden. De onderneming is uiteindelijk bedoeld om van te kunnen leven.

Een ondernemer die zich voor de vraag geplaatst ziet of hij draagkracht heeft om alimentatie te kunnen betalen doet er verstandig aan zijn cijfers op orde te hebben en zijn kasstromen inzichtelijk zodat een goede prognose gemaakt kan worden.

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators