Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
info@wet-advocaten.nl
Drachten (0512) 74 50 79 Dronten (0321) 31 55 54 Urk (0527) 68 45 01 Lemmer (0514) 74 50 30  

Familierecht: tussenstand prejudiciële vragen

Tussenstand prejudiciële vragen

Op 4 september jl. heeft de Advocaat Generaal een advies aan de Hoge Raad opgesteld. Dit advies is op 10 september gepubliceerd. Kort en goed houdt dit advies in dat het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop moeten worden aangemerkt als inkomenscomponent. Dat betekent volgens de AG dat deze bijdragen moeten worden meegenomen in het inkomen van de verzorgende ouder en niet in mindering strekken op de behoefte. Met andere woorden, de draagkracht van de verzorgende ouder wordt anders, maar niet het eigen aandeel. De niet verzorgende onderhoudsplichtige ouder zal dus altijd naar rato van draagkracht moeten bijdragen in de kosten van het kind.

Dit is een advies aan de Hoge Raad, het is nu afwachten of de Hoge Raad dit advies overneemt.

Wordt vervolgd…

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators