Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
info@wet-advocaten.nl
Drachten (0512) 74 50 79 Dronten (0321) 31 55 54 Urk (0527) 68 45 01 Lemmer (0514) 74 50 30  

Zijn uw algemene voorwaarden eigenlijk wel van toepassing?

 

In de praktijk blijken de algemene voorwaarden, die inhoudelijk misschien nog wel zo mooi zijn opgesteld, helaas niet van toepassing. Waarom niet? Omdat u ze niet of niet op de juiste manier van toepassing heeft verklaard. In deze blog leest u er meer over.

Om een beroep te kunnen doen op uw algemene voorwaarden moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet de algemene voorwaarden op de offerte of overeenkomst van toepassing verklaren. Dat kunt u doen door in de offerte of overeenkomst een zin op te nemen waarin staat dat op de offerte of overeenkomst uw algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

  • Uw klant moet de kans krijgen om vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst kennis te nemen van uw algemene voorwaarden. De wet zegt dat u de algemene voorwaarden ‘ter hand stellen’ moet stellen. U kunt dat doen door de algemene voorwaarden met de offerte of de overeenkomst mee te sturen (eventueel per e-mail). Zet de algemene voorwaarden daarnaast ook altijd op uw website en neem in uw documenten goed de verwijzing op naar uw algemene voorwaarden.

 

  • Uw klant moet uw algemene voorwaarden formeel accepteren. Net als bij het sluiten van een overeenkomst dient te sprake zijn van aanbod en aanvaarding.

 

Wanneer u heeft voldaan aan bovenstaande punten dan mag u ervan uitgaan dat de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd, tenzij de klant uw algemene voorwaarden nadrukkelijk van de hand heeft gewezen.

Is aan bovenstaande punten niet voldaan? Dan kan het zijn dat uw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn en u er geen beroep op kunt doen. Dat kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw aansprakelijkheid.

Heeft u naar aanleiding van mijn blog vragen of heeft u hulp nodig bij het opstellen of nakijken van uw algemene voorwaarden, neem dan gerust contact op met mij op via 0512-745079 of d.talsma@wet-advocaten.nl.

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators