Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
info@wet-advocaten.nl
Drachten (0512) 74 50 79 Dronten (0321) 31 55 54 Urk (0527) 68 45 01 Lemmer (0514) 74 50 30  

Contact

Locatie Dronten
Het Zwarte Water 10
8253 PD Dronten
T 0321-31 55 54
Meer informatie & route

Locatie Urk
Wijk 2-52
8321 ES Urk
T 0527- 68 45 01
Meer informatie & route

Locatie Drachten 

Burgemeester Wuiteweg 57
9203 KA Drachten
T 0512-74 50 79
Meer informatie & route

Locatie Lemmer (bezoeklocatie op afspraak)
Industrieweg 1
8531 PA Lemmer (A la Mer)
T 0514 - 74 50 30
Meer informatie & route

Algemene contactgegevens
E info@wet-advocaten.nl
F 0321-31 43 11

WET Advocaten & Mediators is een kostenmaatschap waarbij de advocaten afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam zijn. Uitsluitend de advocaat waarmee een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn. De advocaten zijn voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening. De advocaten van WET Advocaten & Mediators hanteren bij de uitoefening van hun werkzaamheden algemene voorwaarden waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden zijn te vinden op deze website door hier te klikken.

In verband met eventuele geschillen tussen advocaat en cliënt verwijzen wij u naar de interne klachtenregeling. De interne klachtenregeling vindt u hier

WET Advocaten & Mediators is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64842053. WET Advocaten & Mediators is gevestigd te Dronten, Urk en Drachten, en heeft een bezoeklocatie in Lemmer

 

 

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators