Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
info@wet-advocaten.nl
Drachten (0512) 74 50 79 Dronten (0321) 31 55 54 Urk (0527) 68 45 01 Lemmer (0514) 74 50 30  

Mediation

Mediation houdt in dat partijen in gezamenlijk overleg en met behulp van een deskundige bemiddelaar, proberen tot een oplossing van hun geschil te komen. De mediator geeft de beide partijen een platform om de eigen standpunten en belangen kenbaar te maken en om samen op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke belangen.

De mediation vindt plaats in een vertrouwelijke setting, waarbij het respect voor ieders mening centraal staat. De mediation kan een onderhandelingsproces inhouden waarbij de partijen onder begeleiding van de medatior met elkaar onderhandelen. In sommige gevallen is het lastig om tot een onderhandeling te komen. In die gevallen wordt met behulp van de mediation de communicatie op gang gebracht en verbeterd.

De mediation is een prettige manier zijn om er samen op een goede manier uit te komen.

mrs. Withaar en Van den Eshof zijn beiden aangesloten bij de vFAS en treden op volgens de gedragsregels van de vFAS. Dat betekent dat zij niet slechts handelen als mediator, maar tevens als advocaat. Zij beschikken over specialistische juridische kennis en kunnen de partijen daarom ook juridisch informeren. Bovendien zijn zij in staat om de juridische stukken op te stellen en zelf de gemeenschappelijke procedure bij de rechtbank te voeren.

Met mediation wordt u geïnformeerd over de juridische zaken en u wordt begeleid in het proces van besluitvorming en het vinden van oplossingen die passen bij de specifieke omstandigheden.

contactpersonen zijn mr. L.F. Withaar-Weijns (vestiging Urk en bezoeklocatie Lemmer) en mr. M. van den Eshof (vestiging Dronten en bezoeklocatie Lemmer).

 

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators