Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
info@wet-advocaten.nl
Drachten (0512) 74 50 79 Dronten (0321) 31 55 54 Urk (0527) 68 45 01 Lemmer (0514) 74 50 30  

Privacy statement WET Advocaten & Mediators

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.wet-advocaten.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Hoewel WET Advocaten & Mediators zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan WET Advocaten & Mediators niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de geboden informatie. Daarnaast moet bedacht worden dat de informatie op deze website vaak een algemeen karakter heeft en niet altijd toepasbaar is op of geldt voor individuele situaties. WET Advocaten & Mediators is dus niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan als gevolg van (het gebruik van) de informatie op deze website.

WET Advocaten & Mediators behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WET Advocaten & Mediators. Het is u wel toegestaan de informatie op deze website af te drukken en/of te downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

De verbinding voor het versturen van e-mails of formulieren naar WET Advocaten & Mediators is niet beveiligd en gebeurt op eigen risico. Informatie die per e-mail naar WET Advocaten & Mediators wordt gestuurd wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. WET Advocaten & Mediators is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebreken in de beveiliging van deze website of de daarop genoemde mailadressen.

WET Advocaten & Mediators heeft geen controle over de websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen. WET Advocaten & Mediators accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden zoals weergegeven op een website van een derde waarnaar op deze website verwezen wordt.

Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden door WET Advocaten & Mediators uitsluitend verwerkt:

  1. ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
  2. ten behoeve van het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude;
  3. om de dienstverlening van WET Advocaten & Mediators uit te breiden, een en ander steeds overeenkomstig de wet en de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten;
  4. Eventuele beperkingen van internet ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens liggen echter buiten de invloedssfeer van WET Advocaten & Mediators en kunnen WET Advocaten & Mediators niet worden aangerekend.
Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators