Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
info@wet-advocaten.nl
Drachten (0512) 74 50 79 Dronten (0321) 31 55 54 Urk (0527) 68 45 01 Lemmer (0514) 74 50 30  

Buitengerechtelijke incassotraject

Ons buitengerechtelijke incassotraject ziet er als volgt uit:

  • Ontvangst, inventarisatie en aanmaken dossier: kosteloos
  • KVK check (indien debiteur ondernemer is): € 10,00
  • Eerste sommatiebrief: € 25,00
  • Tweede sommatiebrief: € 25,00
  • Derde sommatiebrief met concept dagvaarding of concept faillissementsaanvraag: € 125,00


Bovengenoemde prijzen gelden per incasso-opdracht (per debiteur), zijn excl. BTW en gelden alleen voor onbetwiste geldvorderingen.

In de sommatiebrief wordt ook aanspraak gemaakt op wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten. 

De kosten voor het buitengerechtelijk incassotraject zijn hiermee duidelijk en u komt niet voor onaangename verrassingen te staan. Het buitengerechtelijk incassotraject kost u maximaal € 185,00 excl. BTW per debiteur.

In het geval uw debiteur de vordering inclusief rente en buitengerechtelijke kosten betaalt, komt de hoofdsom met geïncasseerde rente aan u toe. De geïncasseerde buitengerechtelijke incassokosten komen, onder aftrek van de reeds door u betaalde kosten conform het overzicht, toe aan WET Advocaten. Een eventueel restant van de geïncasseerde buitengerechtelijke kosten komt aan u toe.

Gerechtelijke incassotraject

Indien de debiteur na de derde sommatiebrief niet heeft betaald, zullen wij na overleg met u een gerechtelijke procedure aanhangig maken. Een gerechtelijke procedure gaat gepaard met a.) griffierechten, b.) deurwaarderskosten en c.) het salaris van de advocaat. U dient er rekening mee te houden dat de partij die in het ongelijk wordt gesteld de kosten van de andere partij dient te voldoen.

  1. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom en vindt u op www.rechtspraak.nl.
  2. De kosten van betekening van de dagvaarding bij uw debiteur door een deurwaarder bedragen circa € 90,- incl. BTW.
  3. Indien de vordering niet wordt betwist, stellen wij het salaris van de advocaat afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom. U vindt een overzicht op www.rechtspraak.nl. Indien de vordering door de debiteur inhoudelijk wordt betwist en een inhoudelijke procedure bij de rechtbank wordt gevoerd, hanteren wij een uurtarief van € 195,- excl. BTW. In overleg met u wordt een vaste prijsafspraak gemaakt of wordt een maximaal aantal uren afgesproken.
  4. Ook voor het gerechtelijke incassotraject geldt dat in het geval uw debiteur de vordering inclusief rente en buitengerechtelijke kosten betaalt, de hoofdsom met geïncasseerde rente aan u toekomt. De geïncasseerde buitengerechtelijke incassokosten komen, onder aftrek van de reeds door u betaalde kosten conform het overzicht, toe aan WET Advocaten.
Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators