Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
info@wet-advocaten.nl
Drachten (0512) 74 50 79 Dronten (0321) 31 55 54 Urk (0527) 68 45 01 Lemmer (0514) 74 50 30  
Naar het linkedIn profiel email

mr. M. (Mirjam) Talsma

Verbintenissenrecht en contracten, burenrecht, aansprakelijkheidsrecht en huurrecht

mr. M. (Mirjam) Talsma studeerde Internationaal en Europees Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na het behalen van haar bachelor is zij Nederlands recht gaan studeren. In 2014 is zij afgestudeerd in de specialisaties Strafrecht en Privaatrecht.

Na haar studie is Mirjam Talsma als jurist aan de slag gegaan bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar. Hier stond zij ondernemers en particulieren bij inzake geschillen over contracten, geleverde en/of ontvangen goederen en diensten, geschillen over erfdienstbaarheden en overige burenrechtzaken. Tevens behandelde zij letselschadezaken.

Bij WET Advocaten & Mediators behartigt Mirjam Talsma de belangen van ondernemers en particulieren met name op het gebied verbintenissenrecht en contracten, burenrecht, aansprakelijkheidsrecht en huurrecht.

Mirjam Talsma is als jurist werkzaam op de vestiging in Drachten.Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators